Dicle Üniversitesi

Akademik Bilgi Sistemi
   


 
English 22 Nisan 2019 Pazartesi
Kullanıcı Adı
Şifre
Sayıların Toplamı  
 
   
 


Oturum Açmak İçin Kalan Süre
 


 

Bilindiği üzere, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimizin "derslere devam" başlıklı 21.maddesi gereğince öğrencilerimizin devam durumları ilgili öğretim elemanlarımız tarafından izlenmektedir. Derslere devamın güvenli ve sağlıklı bir biçimde takibi, öğrenci otomasyonundan çıktısı alınacak kayıtlı (aktif) öğrencilere ait "Ders Yoklama Çizelgesine" göre yapılması gerekli ve mümkün iken, bazı öğretim elemanlarınca dönem boyunca kalemle boş kağıda yoklama alınmakta, ya da bilgisayar çıktılı "Ders Yoklama Çizelgesi" altına kalemle isim eklenerek imza attırılmaktadır.

Yapılan uygulama güvenli ve sağlıklı olmayıp, bu uygulamayla süresi içerisinde ders kaydını yapmayan ve bu nedenle derslere devamı mümkün olmayan bazı öğrencilerin, hatta Üniversitemizde hiç kaydı bulunmayan bazı şahısların dahi izinsiz olarak derslere ve ardından sınavlara girmeleri mümkün olabilmekte ve zaman zaman bu sorunun yaşandığı birimlerimizin olduğu müşahede edilmektedir.

 Bu nedenle, daha evvel de birimlerimize yazılı olarak bildirildiği üzere, derslere ve sınavlara girmeleri mümkün olmayan öğrencilerin/şahısların izinsiz olarak derslere/sınavlara girememeleri için yapılan yoklamaların öğrenci otomasyonundan alınan "Ders Yoklama Çizelgesine" göre yapılması, özellikle dönem ders kayıt süresinin bitimi sonrasında güncellenen "Ders Yoklama Listesinde" ismi bulunmayan öğrencilerin/şahısların isimlerinin kalemle yoklama listesine eklenmemesi ve derslere/sınavlara alınmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve alınan yoklamaların da en geç içinde bulunan haftanın sonuna kadar öğrenci otomasyonuna girilmesini, otomasyona girilmeyen yoklamalardan dolayı öğrencilerin de devamsız görüleceğini ve bundan dolayı mağduriyet yaşayacakları hususunun bilinmesini önemle arz ederim.